Skip to content
Aikido Dojo Sereď – je zaregistrované ako občianske združenie
Občianské združenie

Aikido Dojo Sereď
Spartakovská 26, 91701 Trnava
IČO: 36093548
č.ú. : SK43 1100 0000 0026 2521 6169

DOJO | Telocvičňa

ZŠ J.A. Komenského
Komenského 1227/8
92601 Sereď, Slovensko

KONATEĽ

Patrik Hano
Hadriána Radvániho 33,
91701 Trnava
mobil: +421 905 260765
e-mail: patrik@hano.sk

Ako sa k nám dostanete nájdete na tejto mape, nájdite si čas a prídite aspoň o 15min skôr.

Nie ste zo Serede alebo okolia, nájdite si najbližšie dojo v Slovenskej Aikido Asociácii